Iz istorije fudbala u Gradačcu

Prema usmenoj tradiciji u Gradačac je donešena prva fudbalska lopta još 1920. godine. Nju je donio Osmanbeg Gradaščević zvani kaleoglu, sin Ahmedbegov,
koji je živio u Turskoj, a školovao se u Beču i Parizu. U Gradačac je dolazio na ljetni raspust, jer su mu roditelji živjeli u Gradačcu.

Prema zvaničnim podatcima, koji su savim provjereni, prvu fudbalsku loptu u Gradačac donio je Branko Popović, student, koji je studirao u Beogradu.To je bilo 1922. godine. Te godine jedna grupa studenata i djaka na čelu sa Brankom Popovićem osnovala je prvi Fudbalski klub u Gradačcu koji se zvao “Vardar”, i isti je klub postojao i djelovao bez prekida sve do Drugog svijetskog rata. Ime “Vardar” sasvim slučajno su dali Branko Popović, Hasan Kikić budući da se nogomet u Gradačcu igrao u to vrijeme samo preko djačkog školskog raspusta tj. ferija, s toga je pravni naziv kluba bio: Ferijalni nogometni klub “Vardar” i isti je djelovao sve do 1936. godine. Kako je “Vardar” igrao samo u ljeu tj. dok su se studenti i djaci nalazili na feriju s toga ovaj klub nije bio učlanjen ni u kakve fudbalske saveze. Igrali su se uglavnom prijateljski fudbalski susreti, i prvi nogometni susret odigran je sa Modričom 1923-24 godine,  kada je i u Modriči došlo do formiranja nogometnog kluba.

Godine 1933/34. dolazi u Gradačcu do formiranja još jednog nogometnog kluba koji se zvao “ZMAJ”. Odmah po formiranju ovog kluba nastalo je rivalstvo između “Vardara” te kako su “Zmajevci” tražili susret sa “Vardarom” tako je to rivalstvo poprimalo i druge dimenzije. “Vardar” je bio pristao da odigra susret sa “Zmajom” pod uslovom da tim koji izgubi utakmicu ima da se rasformira i svu opremu i imovinu preda pobjedniku. Došlo je i do toga susreta i “Zmaj” je od “Vardara” izgubio sa 3:0, te prema ranijem međusobnom dogovoru sva komplet oprema predana je igračima “Vardara”, te je tako prestao sa aktivnošću “Zmaj”.

Fudbalski klub “Vardar” postojao je sve do 1941. godine i pod tim imenom odigrao je utakmicu sa Njemačkom okupacionom jedinicom, koja se završila nerješeno 1:1. Godine 1943. u Gradačcu se osniva novi klub pod imenom “Budućnost”. Prvim oslobađanjem Gradačca 1943. godine veliki broj omladine i fudbalera iz Gradačca odlaze u NOB-u i time uglavnom prestaju fudbalske aktivnosti u  Gradačcu. Po konačnom oslobođenju naše zemlje u Gradačcu u avgustu 1945.godine održava se osnivačka skupština te na prijedlog nekih igrača klub dobija ime “Zvijezda”. Boja kluba je crvena, znak kluba je bijeli krug sa petokrakom zvijezdom u sredini. I naziv kluba kao i znak i boja bili su simboli današnjice – simboli revolucije i slobode naroda Jugoslavije. Ovi simboli kluba nikada više nisu mjenjani, a oni i danas postoje na dresovima igrača “Zvijezde”.

Na zahtjev okružnog fudbalskog odbora iz Tuzle odmah po osnivanju “Zvijezde” tj. na samoj Osnivačkoj skupštini formirano je sportsko društvo “Zvijezda”, koje to nikada nije postojalo.  Jer, trebalo je uz fudbal da se razviju i druge sportske grane u cilju svestranijeg razvoja omladine i djece ovog grada. Ovaj osnivački koncept “Zvijezde” trajao je sve do 1951. godine. jada “Zvijezda ostaje pod zvaničnim pravnim nazivom FUDBALSKI KLUB “ZVIJEZDA”.

Poslijeratni period obnove i izgradnje zemlje nije mimoišao ni sportiste odnosno gradačačke fudbalere. Aktivno se uključuji u sve radne akcije ne kao pojedinci već kao organizovan sportki klub. Godine 1946. veliki broj fudbalera odlazi na izgradnju pruge Brčko-Banovići, te izgradnju pruge Šamac-Sarajevo 1947. godine, te iste godine kompletan klub odlazi mjesec dana na sječu šume u Kladanj, gdje poslije napornog i udarničkog rada sa tamošnjim klubom igra prijateljske fudbalske utakmice. Godine 1951. svi igrači učestvuju na izgradnji pruge Modriča-Gradačac. Kako u ratu tako i u miru fudbaleri Gradačca daju svoj značaj doprino u oslobođenju i obnovi i izgradnji naše zemlje.

Share This: